top of page
Ofiste Gece Vardiyası

Software Solutions

Software development is a field that requires expertise. Finding experts for your software needs and ensuring that they work in harmony with each other is costly and difficult. Many companies seek to find solutions tailored to their needs, solve their problems, and take firmer steps towards the future and make a profit. Some Package Solutions may not fully meet your needs. Kurtubasoft provides you with professional support by securing your work with special software solutions. With special reporting, you can fully focus on your goals and organize your future investments by making result analysis and give your company a vision.

It can perform company and needs analysis, extracting the full software algorithm after the analysis, and schematically reporting the functions and stages of the software in an understandable way. Determining ready-made and custom design studies, organizing the coding and systematization stages, testing and testing the suitability of the resulting software by individuals and individuals, informing and training the people who will actively use this software after it is delivered, and providing effective support ensure that the software solutions work completely.

Software is the programs prepared for various tasks that enable the electronic parts to come together and communicate and increase the smoothness and efficiency of the communication, which shortens the user's work time. One of the reasons why the software is most preferred is its easy installation and the convenience it provides to the user. It will be beneficial for the people who will use this system to first understand the logic of the software and work on it.

             Kurtuba Soft'un Yazılım Mimarisinin Genel Özelikleri Şöyledir:

İşlevsellik:


Güvenilirilik:


Kullanılabilirlik:


Performans:


Desteklenebilirlik:Kendine Güven:


 

Yazılımın kullanım amacına göre performans düzeyini ifade eder.

Ürünün verilen koşullar altında istenilen işlevselliği sunabilme kabiliyetini ifade eder.

Yazılım ürününün ne ölçüde kolaylıkla kullanılabileceğini ifade eder.

İşlem hızı, yanıt süresi, kaynak kullanımı, çıktı ve üretkenlik dikkate alınarak yapılan tahmini ifade eder.

Programlama geliştiricilerinin yazılımı bir platformdan diğerine herhangi bir değişiklik yapmadan veya minimum değişiklikle aktarabilme kolaylığı anlamına gelir.

Referanslarımız.

Faaliyette bulunduğumuz yazılımlar şunlardır;

Kütüphane ve öğrenci takip yazılımları

Halı maliyet hesaplama yazılımı

Yardım kuruluşları için ERP yazılımları

Gıda sektörü için ERP çözümleri

Adisyon modülleri

Sevkiyat modülleri

Satın alma modülleri

Restorant modülleri

Üretim modülleri

Talep modülleri

Şubeler arası etkileşim modülleri

Yazılım Programcısı
bottom of page