top of page

Yardım Kuruluşları İçin ERP Çözümleri

506dd14b-0618-454a-b7c2-ad89767c5f77.jfif
  • Elele Yardım  Ana sayfasındaki  Sayısal Grafikler programın bağışçılarla  ve etkinliklerle ilgili önemli verilerini gösteren bir ekranı ifade eder. Bu grafikler, bağışçıların sayısal değerlerini ve etkinliklerle ilgili bilgileri sunar. Bu sayede yardım programı yöneticileri, bağışçılarının sayılarını  katkılarını ve etkinliklerin  hızlı bir şekilde görebilirler, bu da programın finansal sağlığını izlemelerine ve bağışları daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

  • Elele yardım programının Mali Kayıtlar Menüsü, ayni ve nakdi gelirleri, giderleri, kasayı ve bağışları içeren finansal işlemleri yönetmek ve izlemek için kullanılan bir araçtır. Bu menü, programın finansal durumunu kaydetmek, izlemek ve raporlamak için kullanılır.

1d4129cf-a8e5-41d9-bf2d-bdc90b82e893.jfif
41619d0f-d62d-4ffa-b6fb-69b7794c91c1.jfif
  • Ayni gelir kayıtları, bağışın adını, türünü, bağışçının adını, bağışın türünü ve miktarını içerir. Bu bilgiler, ayni bağışların ne tür varlıkları veya malzemeleri içerdiğini, hangi bağışçılar tarafından yapıldığını ve bağışların değerini belirlemek için kullanılır. Bu kayıtlar, yardım programının finansal ve kaynak yönetimini izlemek ve bağışçılarla etkileşimde bulunmak için kritik öneme sahiptir.

  • Bağışçıların nakit katkılarını izlemek, bağışların koşullarını belirlemek ve bağışların yapıldığı tarihleri kaydetmek için kullanılır. Bu bilgiler, yardım programının finansal yönetimini ve bağışçılarla ilişkilerini yönlendirmeye yardımcı olur.

904f3994-9817-40a3-94a4-04b22c53758c.jfif
1.jfif
  • Bağış yapmak, bağışçının bilgilerini ve bağışı alanın bilgilerini içeren, bağış miktarını ve bağışın yapıldığı süreyi kaydeden bir süreci ifade eder. Bu süreç, bağışçıların kimlik bilgilerini ve bağışlarına dair ayrıntıları kaydetmek ve bağışın zamanlamasını belirlemek amacıyla kullanılır.

  • Kişi kayıtları menüsü, yardım programı içinde aile bireyleri, kardeş aileler, bağışçılar, gönüllüler ve etkinlik alanlarının bilgilerinin saklandığı bir menüdür. Bu menü, yardım programının hedef kitlesini ve katılımcılarını izlemek ve yönetmek için kullanılır. Kişilerin kimlik bilgileri, ilişkileri ve katıldıkları etkinlikler bu menüde kaydedilir, böylece yardım programı yöneticileri ve çalışanları gelişmeleri izleyebilir ve etkili yardım hizmetleri sunabilir.

2.jfif
3.jfif
  • Etkinlik adı, katılan aile bireyleri, gönüllüler, personel, harcama miktarı ve etkinlik tarihi gibi bilgileri içeren bir kayıt, yardım programının etkinlik yönetimi için kullanılır. Bu kayıtlar, etkinliklerin planlanması, katılımın izlenmesi ve harcamaların yönetilmesi için önemlidir.

  • Depo stok hareketleri menüsü, gelen ayni bağışların ve yardım kuruluşlarının almış olduğu stoksal işlemlerin kaydedildiği bir alanı ifade eder. Bu menü, yardım programının depo yönetimi için kullanılır ve gelen bağışların depoya alınması, dağıtılması veya kaydedilmesi süreçlerini takip eder. Bu bilgiler, yardım programının envanter yönetimini ve malzeme hareketlerini izlemek için kritik öneme sahiptir.

4.jfif
bottom of page